Ugrás a főtartalomra

Sajtó mappád

  • Kötelezően kitöltendő mező!

Felhasználási feltételek

Üdvözöljük a Sajtó Tisztelt Képviselőit Sajtószoba menüpontunkban! Köszönjük, hogy társaságunk, termékeink és szolgáltatásaink vonatkozásában az általunk biztosított információkat használják. A társaságunkról szóló tudósításaikhoz az információkat és tartalmakat az MMXH Lakberendezési Kft. (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 86-88.) szöveges, kép- és filmanyagok formájában bocsátja az Önök rendelkezésére. A sajtó számára az interneten hozzáférhetővé tett szolgáltatások használatának az előfeltétele a FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK elfogadása.

A jelen Felhasználási feltételek az interneten, a http://pr.xxxlutz.hu weboldalon hozzáférhetővé tett tartalmak használatát szabályozzák. Az XXXLutz Online Sajtószobához és az azon elérhető funkciókhoz és tartalmakhoz való hozzáférésre kizárólag a megnevezett feltételekkel összhangban, azoknak megfelelően kerülhet sor. A feltételekbe beleértendőek az adatvédelmi rendelkezések is. A rendelkezésre bocsátott szolgáltatások és tartalmak használatával, felhasználásával Önök elismerik, hogy a feltételeket elolvasták és hozzájárulnak azok alkalmazásához.

Exkluzív szolgáltatások a médiák és az újságírók részére

A Sajtószobán keresztül hozzáférést biztosítunk Önöknek sajtóközleményeinkhez, médiahíreinkhez és azok letöltéséhez. Az elérhetővé tett tartalmak használata ingyenes. Az Online Sajtószoba használatával Önök szavatolják, hogy a kínált tartalmakat és anyagokat kizárólag hivatásos szerkesztői illetve újságírói tevékenységükhöz használják. Eltérő megállapodás hiányában a képanyagoknak, adatoknak és információknak alapvetően csak az újságírók és a sajtó munkatársai általi felhasználása megengedett.

Felhasználási jog és felhasználási cél

A tartalmakat kizárólag a megadott felhasználási célra korlátozódó felhasználási jog keretében lehet használni. A tartalmakat alapvetően ingyenesen le lehet tölteni és tudósítás keretében a következő célokra használhatók fel: közzététel a nyomtatott és digitális sajtóban, filmen, televízióban és rádióban. Az ezt meghaladó, bármilyen kereskedelmi jellegű felhasználás – a szabad felhasználás jogszabályban rögzített eseteit kivéve – és a magánjellegű felhasználás – különös tekintettel a reklámozási célokra – nem megengedett, kifejezetten tilos.

A tartalmak és anyagok átdolgozhatók és módosíthatók, amíg az egyértelmű kimutathatóságot szavatolják és nem történik olyan tartalmi változtatás, amely az eredeti tartalomhoz képest egy másik lehetséges értelmezést részesít előnyben. A tartalmakat tilos az értelmükből, kontextusukból kiragadott összefüggésben előadni. Az anyagok elidegenítése nem engedélyezett.

A felhasználási jog időben a tartalmaknak a Sajtószobában való rendelkezésre állásáig, területileg pedig a társaságunk tevékenységi területére korlátozódik. A tartalmak megbotránkoztató, illetve jogszabályt sértő kontextusban való felhasználása nem megengedett, attól kötelező tartózkodni.

Hozzáférhetővé tétel és sokszorosítás

A tartalmak harmadik személyek részére történő hozzáférhetővé tétele, továbbítása és/vagy sokszorosítása nem megengedett, ha az a megadott felhasználási cél keretein belül nem feltétlenül szükséges. A képadatok elektronikus tárolása, az adatátvitel és bármely más sokszorosítás csak a megszokott gyártási folyamat keretében, valamint a jog- és rendeltetésszerű használat tartamára megengedett. Tilos a tartalmakat egy olyan szolgáltatás részeként felhasználni, tárolni vagy letölteni, amely az általunk kínált szolgáltatásokhoz hasonló vagy annak helyettesítő szolgáltatása; függetlenül attól, hogy a tartalmakat Ön vagy egy harmadik személy használja, tárolja, tölti le.

Szerzői jogok, személyiségi jogok és felelősség

Minden tartalom – beleértve a kialakítást is – szerzői és személyiségi jogok, bejegyzett védjegyek és a szellemi tulajdonnal összefüggésben lévő jogszabályok védelme alatt áll.

A Sajtószobában elérhető minden tartalom – így a szövegek, képek, videók, hangfájlok, dokumentumok és más tartalmak, amelyeket a rendszer kínál – a társaságunk, licenszadók vagy külső tulajdonosok tulajdonát képezik, akik a tartalmakat rendelkezésre bocsátják és akiknek a neve a rendszerben fel van tüntetve. A képek, filmek és más ábrák felhasználása során meg kell adni társaságunk nevét és amennyiben rendelkezésre áll, a deklarált szerzői jogi (Copyright) jelzést, a fotós nevét, illetve az ügynökség nevét. Ez irányadó az elektronikus publikációk esetében is.

A rendelkezésre bocsátott anyagok tekintetében – a szándékosság és a súlyos gondatlanság kivételével – nem vállalunk felelősséget azért, hogy ezek az anyagok nem sértik harmadik személyek jogait vagy nem állnak ellentétben versenyjogi vagy más törvényi előírásokkal.

A szolgáltatások és tartalmak rendelkezésre állása

Minden elvárható erőfeszítést megteszünk a szolgáltatások és funkciók folyamatos biztosítása érdekében; ugyanakkor a szándékos károkozást kivéve nem vállalunk felelősséget a tartalmak rendelkezésre állásáért, ahogy az Online Sajtószoba elérhetőségéért vagy működőképességéért sem.

A rendelkezésre bocsátott tartalmakért való felelősségünket a lehető legteljesebb mértékben kizárjuk. A tartalmak teljességét, kielégítő minőségét, adott célnak való megfelelőségét nem garantáljuk. Emellett fenntartjuk a jogunkat az Online Sajtószobában elérhető tartalmak előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.

A tartalmak más weboldalakra mutató linkeket tartalmazhatnak. Nincs ellenőrzési jogunk más szolgáltatók weboldalai tekintetében és nem áll módunkban felelősséget vállalni ezeknek a tartalmáért vagy azokért a veszteségekért és károkért, amelyek ezeknek a weboldalaknak a használatából erednek.

Bejelentkezés és hozzáférés

Az adatoknak, amelyeket a sajtómegosztóba való felvétel vagy a sajtó-loginba való bejelentkezés során adnak meg, helyes és aktuális információkon kell alapulniuk, valósnak és teljesnek kell lenniük. A megadott adatokat a legújabb állapotnak megfelelően aktualizálni kell.

(Ön köteles az Önnel megosztott hozzáférési adatokat megőrizni (titkosan kezelni) és elvesztésük esetén minket arról haladéktalanul tájékoztatni. A felhasználói azonosító biztonsága az Ön felelőssége. Ön mindaddig felel a kínált szolgáltatások és tartalmak használatáért és az Ön felhasználói azonosítójával végrehajtott cselekményekért, amíg az elveszésről és/vagy a feltételezett visszaélésről nem értesített bennünket.)

Fenntartjuk a jogot arra, hogy saját belátásunk szerint megtagadjuk a sajtómegosztóba történő felvételt vagy zároljuk a sajtó-loginba való bejelentkezést, valamint megtagadjuk a kínált szolgáltatások és tartalmak elérhetőségét és/vagy használatát is.

További rendelkezések

Fenntartjuk a jogot a jelen Felhasználási feltételek módosítására és arra, hogy ezeket a feltételeket a szolgáltatáshoz igazítsuk (például tekintetbe legyenek véve a jogi feltételek vagy a kínálatunk változásai). Erre tekintettel kérjük Önt a Felhasználási feltételek rendszeres átnézésére, nyomon követésére. A Felhasználási feltételek módosításait közvetlenül a weboldalon tesszük közzé. A Felhasználási feltételek módosítását legkésőbb a hatályba lépés időpontjáig közzétesszük és a módosításnak nincs visszaható hatálya.

Ha a jelen Felhasználási feltételek egyes rendelkezései érvénytelenek vagy azok lesznek, vagy hiányosak (valamely kérdést nem szabályoznak), az adott rendelkezést egy érvényes, a kívánt szabályozásnak leginkább megfelelő rendelkezéssel kell felváltani, pótolni. A Felhasználási feltételek egyéb rendelkezéseinek érvényességét mindez nem érinti.

A Felhasználási feltételekre Magyarország jogszabályai az irányadók. Az esetleges jogvitákra a mindenkori polgári perrendtartás szerinti rendes bíróságok az illetékesek.

Tiszteletpéldány

Amennyiben a rendelkezésre bocsátott tartalmak alapján ír meg egy tudósítást, nagy örömünkre szolgálna, ha a nyilvánosságra hozott anyagból egy ingyenes tiszteletpéldányt küldene a következő címre vagy küldene róla e-mailben egy linket:

MMXH Lakberendezési Kft.
XXXLutz Marketing
1095 Budapest
Soroksári út 86-88.

pr@xxxlutz.hu

Reméljük, hogy sajtószolgálatunkkal a lehető legjobban támogatni tudjuk a munkáját és örülünk tudósításainak!

XXXLutz sajtóhírek

Szeretné megkapni automatikus e-mailben aktuális sajóhíreinket? Regisztráljon most!

Hírlevél regisztráció

Értesüljön az MMXH Lakberendezési Kft. XXXLutz sajtóközleményeiről email-ben.


Kérjük, válaszold meg a biztonsági kérdést a levélszemét kizárásához.


* A mező kitöltése kötelező.